1999 Pokemon ‘Gotta Catch ‘Em All!’ T-Shirt

IMG_4225
IMG_4225IMG_4226IMG_4227